جهان امروز، اطلاعات صحیحی از ما ندارد و ما در راستای معرفی فرهنگ خود ناتوان بودیم وافراد ضعیفی را در بخش های فرهنگی به خارج از ایران فرستادیم

بیشتر

پربازدیدترین

آخرین اخبار