کیبوردی حساس به لمس با توجه به کلیدهای پیانو ابداع شده که کاربر با کشیدن انگشت خود روی آن می تواند آهنگسازی کند.

کد خبر: 38811
سایر ویدیوها