کد خبر: 3279 A

پاپاراتزی ها این بار به شکار تازه ای از سلنا گومز دست یافته اند.

ایران‌آرت: پاپاراتزی ها این بار به شکار تازه ای از سلنا گومز دست یافته اند. آنها دیروز او را در تورنتو یافته اند در حالی که با دوست پسر کانادایی اش، در خیابان قدم می زده. دوست پسر جدید او، ابلکسو (ویکند) نام دارد که اصلیتش کانادایی است.

سلنا گومز

 

سلنا گومز ابلکسو
ارسال نظر