کد خبر: 28481 A

نمای ساختمان صنایع نساجی آلمان با تاثیرپذیری از مجسمه مرمر سفید بتهوون طراحی شده است.

ایران آرت: طراحی نمای آجری ساختمان صنایع نساجی آلمان با هدف ارائه یک دیدگاه پیچیده و مفهومی می باشد تا چشم اندازی زیبا از نمای اصلی یک ساختمان صنعتی را به نمایش بگذارد. ساختار کشیده و طویل  دیوار شمالی به طور کامل بسته شده و از سه طرف محصور شده است. محور شرق، غرب و جنوب ساختمان بسته کاملا بسته شده و فقط دسترسی از ضلع شمالی امکان پذیر بوده که دلیل آن هم بهینه سازی انرژی درون ساختمان می باشد.

به گزارش آرل، طرح نمای آجری ساختمان با تاثیرپذیری از مجسمه مرمر سفید بتهوون می باشد که توسط ماکس کلینگر ساخته شده و در موزه لایپزیگ واقع شده است. کلینگر با طرح مجسمه خاص خود یک ادراک پارادکس ایجاد کرده است. بیننده وقتی آن مجسمه را مشاهده می کند، حس یک شال یا پارچه به ظاهر روان یا رقصان به او دست می دهد که بر روی پاهای بتهوون قرار گرفته. اما درخشش سنگ در همان در کسری از ثانیه هویت متریال را فاش می کند.

Facade factory (7)

طراحی نمای مفهومی ساختمان نساجی با چنین رویکردی طراحی شده، با این تفاوت که به جای سنگ از آجر قرمز استفاده شده و الگوریتم چینش آجر به نوعی است که وقتی از فاصله ای نسبتا دور ساختمان را می نگریم، انگار با پوشش پارچه ای طرفیم که در نسیم ملایم در حرکت است. معمار از دو نو آجر با بافت متفاوت بهره برده تا بتواند سایه روشن های ملایمی را بر روی پوسته ساختمان خلق کند. این ترفند به راحتی اجازه داده تا حرکت رقصان دیوار آجری باورپذیر شود. البته تمام فرم حرکتی نما فقط به واسطه بافت نما ایجاد نشده، بلکه چینش آجرها در زوایه 30 درجه نقش بسزایی داشته است.

Facade factory (1)

جداسازی و تفکیک سه طرف از نمای ساختمان کاربران را به راحتی به سمت شمال مجموعه سوق می دهد. نمای موجدار ساختمان یک سیر حرکتی غیرمستقیم جذاب را در چشم بیننده ایجاد می کند. همین برخورد با دیوار صلب به مراجعه کننده یا کارمندان القا می کند که دور ساختمان بچرخند، چون ورودی مجموعه با نمایی کاملا شیشه ای تعریف شده است. نمای شمال چشم انداز بی نظیری را به درون ساختمان راه می دهد، و محدوده ای مهم به عنوان فیلترکننده نور طبیعی است. با توجه به محور قرارگیری تمام اتاق ها به سمت شمال، تمام عرصه های داخلی توسط نور طبیعی تغذیه می شوند. 

Facade factory (5)

Facade factory (8)

معماری بتهوون طراحی ساختمان نمای آجری مجسمه بتهوون
ارسال نظر

آخرین اخبار

پربیننده ترین