کد خبر: 24413 A

دانشگاه کمبریج بیشترین پوشش سبز گیاهی در شهرهای جهان را بررسی کرده است.

ایران آرت: محققان دانشگاه کمبریج در طول دو سال گذشته داده های مربوط به گوگل مپ را بررسی کرده اند تا بتوانند حداکثر بافت سبز شهرهای بزرگ را تخمین بزنند. موسسه Treepedia با همکاری مجمع جهانی اقتصاد این آمار منتشر شده را به صورت جزئی بررسی کرده تا طی یک همه پرسی جمعی از مردم، میزان اثرات مثبت و منفی پوشش سبز گیاهی در شهرهای بزرگ را به دست آورد. اینکه نقش شهرداری در طراحی شهری و گسترش بافت سبز در آینده چگونه خواهد بود و مردم چطور باید این عنصر طبیعی را در واحدهای مسکونی و محوطه خانه های خود افزایش دهند.

به گزارش آرل، لیست زیر شهرها را فراتر از ایالت متحده بررسی کرده و با استفاده از یک شاخص نوآورانه به نام Index Green View Index بیشترین پوشش سبز گیاهی در شهرهای جهان را بررسی نموده است. به واسطه این آمار و خصوصیت جدید گوگل مپ، طراحان شهری، معماران مناظر و شهرسازان می توانند با بررسی بافت سبز شهر خود و مقایسه با این  شهر برلی طراحی منظر حومه و مرکز پروژه های خود برنامه ریزی کنند و میزان مناسب بافت سبز را برای کار خود در نظر بگیرند.


بوستون

شاخص منظر سبز: 18.2%
تراکم جمعیت: 5.344 کیلومتر مربع

بوستون


کیپ تاون

شاخص منظر سبز: 13.4%
تراکم جمعیت: 1.100 کیلومتر مربع

کیت تاون


لندن

شاخص منظر سبز: 12.7%
تراکم جمعیت: 5.318 کیلومتر مربع

لندن


لس آنجلس

شاخص منظر سبز: 15.2%
تراکم جمعیت: 3.198 کیلومتر مربع

لس آنجلس


مونترال

شاخص منظر سبز: 25.5%
تراکم جمعیت: 3.889 کیلومتر مربع

مونترال


نیویورک

شاخص منظر سبز: 13.5%
تراکم جمعیت: 10.831 کیلومتر مربع

نیویورک


پاریس

شاخص منظر سبز: 8.8%
تراکم جمعیت: 21.000 کیلومتر مربع

پاریس


اوسلو

شاخص منظر سبز: 28.8%
تراکم جمعیت: 4.421 کیلومتر مربع

اوسلو


سائوپائولو

شاخص منظر سبز: 11.7%
تراکم جمعیت: 7.913 کیلومتر مربع

سائوپائولو


تل آویو

شاخص منظر سبز: 17.5%
تراکم جمعیت: 8.353 کیلومتر مربع

تل آویو

معماری نیویورک طراحی دانشگاه کمبریج بافت سبز
ارسال نظر

آخرین اخبار

پربیننده ترین