حسین هاشم پور، روزنامه نگار، در دومین ویدئو از مجموعه ویدئو های ایران آرت، در آستانه چهلمین روز درگذشت دختر آبی درباره ممنوعیت عجیب غریب نوازندگی دختران و زنان در سیزده استان کشور می گوید و از یک زنگ خطر جدی پرده برمی دارد.

کد خبر: 41328
سایر ویدیوها