فیلم «مهریه و دموکراسی» به کارگردانى رضا رحیمى و بازى زهرا امیرابراهیمى و اشکان قدس، ساخته شده است.

کد خبر: 3351
سایر ویدیوها