کد خبر: 8981 A

روز سه شنبه ١٧ مرداد، حسین هاشم پور درباره ٥٠٠ تابلوی گنجینه بانک پاسارگاد که به ادعای علی معلم، رئیس فرهنگستان هنر، بی صاحب است، یادداشتی با تیتر " بیچاره فرهنگستان هنر" منتشر کرد که واکنش علی معلم را به دنبال داشته است

ایران آرت :  جوابیه رئیس فرهنگستان هنر به شرح زیر است

" عزیران من! کنایه بیچاره فرهنگستان را می پذیرم، چراکه شان حقوقی ملی و گرانمایه و بزرگی چون فرهنگستان تحت سرپرستی شخصیت حقیقی کوچکی در حد من از نظر خودم هم زیان فرهنگستان است.

نسبت «کذب محض»، اما زیاده روی است. آیا پانصد تابلو در فرهنگستان نیست؟ که هست. آیا شرکت فلان مدعی مالکیت تابلوها نیست؟ که هست. آیا مدرک و دلیل دارد؟ که ندارد. شما برای که می نویسید؟ برای خدا و مردم یا نامردم و نامردمی. خود دانید."

اصرار علی معلم دامغانی بر نامشخص بودن مالکیت 500 تابلویی که در موسسه صبا روی دیوار است در حالی ست که دیروز هشت چهره شناخته شده هنرهای تجسمی از جمله : نصر الله افجه ای، لیلی گلستان ،علی شیرازی ،ناصر پلنگی.... بر مالکیت بانک پاسارگاد گواهی داده اند و ادعای رئیس فرهنگستان هنر را ضربه ای مهلک بر جامعه هنری قلمداد کرده اند. 

حسین هاشم پور در یادداشتش پرسیده بود چرا علی معلم بعد هشت سال ریاست متوجه وجود این تابلوهای مجهول الهویه شده؟ چرا در تمام این سال ها که ماهانه اجاره این سالن را از شرکت پارس آریان، گروه مالی بانک پاسارگاد دریافت می کرد ( بالغ بر یک میلیارد و 149 میلیون تومان)  درباره این آثار ادعایی نداشت؟ چرا حالا که بانک دیگر نمی خواهد در گالری اجاره ای بماند و خواهان خروج گنجینه اش شده آقای معلم یادش افتاده درباره مالکیت و شناسنامه آن ادعا طرح کند و... 

گنجینه بانک پاسارگاد
ارسال نظر