لیلی گلستان، بهرام دبیری، جواد مجابی و واحد خاکدان در نشست" تن آدمی، پیوندگاه هنر نقاشی و پزشکی" رازهای تازه ای درباره انسان را با جامعه پزشکی در میان گذاشتند. راهی نو برای رفع کدورت های دو گروه مرجع هنری و پزشکی...

کد خبر: 844
لینک کوتاه: http://www.iranart.ir/fa/tiny/news-844
سایر گزارش های تصویری