مجسمه برنزی تک نسخه‌ای "شاعر و قفس" پرویز تناولی که در سال 1387 خلق شده، دو میلیارد و 500 میلیون تومان چکش خورد. این اثر دومین رکورد هفتمین حراج تهران را به خود اختصاص داد.

کد خبر: 7791
سایر ویدیوها