کد خبر: 4807 A

نمایشگاه گروهی «میهمان ناخوانده» با آثاری از پنج هنرمند نقاش مازندرانی، این روزها در گالری خیام بابل در حال برگزاری است.

ایران آرت: «میهمان ناخوانده» مجموعه ای از آثار پنج هنرمند نوگرای استان مازندران می باشد؛ که از عصر روز جمعه 8 اردیبهشت در گالری خیام بابل آغاز به کار کرده است.

نسیم اسماعیل پور، غزال جعفریان، فاطمه ستاره، مهدی سعادتمند و آزاده میزراآقاتبار هنرمندانی هستند که با اراﺋـه 34 اثر نقاشی با تکنیک های مدادرنگی و آبرنگ و اکریلیک روی بوم این مجموعه را رقم زده اند.

آثار این نمایشگاه در اندازه هایی متنوع و به طور کلی با رویکردی فیگوراتیو و نوگرایی در بیان به شکلی منحصر به فرد و شخصی، پیرامون دگرگونی های احوالات انسانی تجسم یافته است. هنرمندان کوشیده اند تا مرور تحولات انسانی را در پیوند با تاثیرات نامحسوس و شاید ناملموسِ جزء ترین عناصر و موجودات فرا یقینی بر واقعیات عالم ماده قرار دهند و از این طریق نفوذ و ماندگاری دیدگاه خود را تقویت بخشند.

در بیانیه این نمایشگاه آمده است: " ... هرکدام (اثر) طرحی ست از جنس خویشتن؛ که صدای هر کداممان را فریاد می زند. نقش و رنگ برای ما آرامشی ست ورای روزمرگی و وابستگی ها؛ و تلاشی است برای رهایی، و بیانی محرک و زننده، تا خود را بازشناسیم. و این چیزی نخواهد بود؛ جز توصیفی خاص و انحصاری از جهان پیرامونمان که در آن نفس می کشیم ... " 

نمایشگاه نقاشی «میهمان ناخوانده»

نمایشگاه نقاشی «میهمان ناخوانده»

آثار نقاشی های «میهمان ناخوانده» در آغاز از جزﺋـیات و ظرایفی ناشناخته سخن می گوید که او را در خلسه دنیای شناختن و عدم آن معلق نگاه می دارد. همچنان که گاهی در واقعیات درونی انسان هم، لمس بسیاری از حواس تجربه نشده غریب و دور به نظر می رسد. اما این دقت و حساسیت در گزینش المان ها برای درک حقایق و باورپذیری بیشتر آثار توسط هنرمند، با سنجش درستی زاویه دید و نگاه کلی به مجموعه آثار این نمایشگاه از سوی مخاطب، به تدریج و بیش از پیش آشناتر و مانوس می شود. حتی تا آن مقدار که خود و یقین هنرمند را همنفس و معتقد به سوژه می توان دریافت؛ و نه صرفا تجسمی از باورهای یک روح حساس و ظریف. به عبارتی دیگر؛ هنرمندان این مجموعه با مرتبه ای از هیجان و وسواس به بازگویی باورها و عناصر نمادین تشکیل دهنده آن می پردازند که برای مخاطب، نگاه به اثر با واقعیت های درونی آفریننده اش همسانی می کند.

نمایشگاه نقاشی «میهمان ناخوانده»

نمایشگاه نقاشی «میهمان ناخوانده»

بخشی دیگر از دنباله بیانیه این نمایشگاه بیان می کند: " ... هر کدام از آثار، بازآفرینی خلاقانه ای از حقیقت را بازگو می کند و از ماورای تخیلی ناب، حقایقی را منعکس می سازد. و نور نامرﺋـی حقیقت را به دیدگان عرضه می دارد. "

 قطعا در این مسیر، که فاصله نگاه و اندیشه هنرمند با اثری به ظاهر رویاپردازانه، محدود و اندک می شود؛ تاثیرگذاری بیشتر او بر مخاطبش را باید در تناسب مضمون اثر با انتخاب مناسب ترین زاویه دید برای اراﺋـه آن جستجو کرد.کاوش در همین بیان، یعنی برگزیدن زاویه نگاه هنرمند به سوژه اش؛ نقطه عطف اندیشه در آثار مجموعه «میهمان ناخوانده» را رقم می زند. فیگورهایی که عمدتا با چشمانی تهی و بسته دیده می شوند، عدم عمق بخشی و پرسپکتیوهای خطی مرسوم و مهندسی شده و تمهید زاویه دید پنهان در قاب اثر؛ علاوه بر نزدیک شدن به سبک و سیاق شخصی و اجتناب از تثبیت آرایه های سوررﺋـالیستی، گویای پذیرفتن این مهم است که خالق اثر، خواستار کمترین دخالت و برهنگی، نسبت به بازنمایی بستر ایمان و اعتقادش به مضامین است؛ تا بیننده را از برداشتی تلقینی و مصنوعی بر حذر دارد و او را به قضاوت و کنکاشی شخصی و تجربی دعوت کند. این عقب نشینی هنرمندان از صراحت نقش، در انتخاب فام و تنالیته های رنگ هم به وضوح به چشم می خورد. استفاده از رنگ های متضاد (اصلی) با فاصله ای زیاد از درجه خلوص در کنار هم و یا استفاده از رنگ های اصلی و مکمل که بیشتر رو به تیرگی می گراید تا درخشندگی و همچنین بکارگیری رنگ های خنثی (سیاه،سفید،خاکستری) در غالب آثار گویای این مدعاست.

نمایشگاه نقاشی «میهمان ناخوانده»

نمایشگاه نقاشی «میهمان ناخوانده»

هرچند که در مقابل این ادعا شاید به نوعی روح عمدتا بی باک، شجاعانه و گاه حتی هتاک هنرهای تجسمی قرار می گیرد. روحیه و ویژگی های خاصی که یکی از شاخصه های تمایز هنرهای تجسمی با شاخه های دیگر جهان هنر به شمار می رود. اما آنچه بیشتر باید در این مقابله مورد توجه قرار گیرد؛ نیات و نیاز هنرمند در انتخاب شیوه های بیان و اراﺋـه مضامینی همچون ترس، شجاعت، تلقین، وفاداری و یا عدم وفاداری به طبیعت زیستی و... به خصوص در سیاق و اندیشه های شخصی و انحصاری برای انتقال آن ها به مخاطبان است.

نمایشگاه نقاشی «میهمان ناخوانده»

نسیم اسماعیل پور، غزال جعفریان، فاطمه ستاره، مهدی سعادتمند و آزاده میزراآقاتبار هنرمندان این نمایشگاه گروهی، از اواسط دهه هفتاد به عرصه هنر تجسمی ورود پیدا کرده و نزدیک به بیست سال است که به صورت مستمر به فعالیت هنری مشغول هستند. این پنج هنرمند هر کدام در نمایشگاه های گروهی و انفرادی متعدد در نقاط مختلف کشور، دوسالانه های هنر نقاشی ایران و جشنواره های استانی و سراسری زیادی حضور داشته و یا برگزیده شده اند.

نمایشگاه نقاشی «میهمان ناخوانده» تا 13 اردیبهشت از ساعت 20-16 در گالری خیام بابل واقع در خیایان شریعتی، خیابان گل، گل 4 برقرار خواهد بود. 

 

گالری خیام بابل نسیم اسماعیل پور غزال جعفریان فاطمه ستاره آزاده میرزا آقاتبار مهدی سعادتمند
ارسال نظر

آخرین اخبار

پربیننده ترین