نمایشگاه آثار هنرمند زنده یاد "داوود امدادیان" در گالری هور افتتاح شد. او را یک نقاش امپرسیونیست چیره دست می شناسند که همه عمرش را وقف کشیدن درخت کرد و از همین رو "درخت" در آثار او به وجهی نمادگرایانه بدل شد؛ داوود امدادیان که از سال ۱۳۵۴ با بورس تحصیلی همراه همسر نقاشش به پاریس رفت، همانجا ماندگار شد و 1383 درگذشت. این نمایشگاه تا دوم خرداد 1396 به تماشا خواهد بود.

کد خبر: 4694
لینک کوتاه: http://www.iranart.ir/fa/tiny/news-4694
سایر گزارش های تصویری