چهارمین حراج باران با شگفتی در بازار هنر خوشنویسی ،هنرهای ایرانی اسلامی بر پا شد اما قطع سراسری اینترنت کار خودش را کرد... غیر از رکورد فروش ۲۶ میلیاردی ، خلق رکورد گران ترین اثر هنری ایران به نام پنج برگ شاهنامه دوره تیموری به قیمت ۹ میلیارد، عبور دو اثر دیگر هنر ایرانی اسلامی از مرز میلیارد و فروش ۱۶ اثر بالای یکصد میلیون تومان از جمله دستاوردهای شب چهارمین حراج باران بود. چهارمین حراج باران ۲۴ آبان در مرکز همایش های رایزن برگزار شد.

کد خبر: 42715
سایر ویدیوها