نمایشگاه آثار خوشنویسی عباس اخوین و تعدادی از شاگردان ایشان با عنوان "تجلیگاه عشق" در نگارخانه فرهنگسرای اندیشه برپا شده است.

کد خبر: 4187
لینک کوتاه: http://www.iranart.ir/fa/tiny/news-4187
سایر گزارش های تصویری