لحظه شکسته شدن رکورد گران‌ترین اثر یک هنرمند خیابانی توسط نقاشی "مجلس واگذارشده" بنکسی در حراجی ساتبیز را ببینید.

کد خبر: 40639
سایر ویدیوها