یعقوب امدادیان در نمایشگاه اخیرش در گالری هور بر همان رویه قبلی در خلق آثارش حرکت کرده است. هر چند به نظر می‌رسد آثار این هنرمند در وجوهی بسیار جزئی به سمت و سوی جدیدی کشیده شده است. او در پس آنالیز طبیعت با روش‌های ناتورالیستی و ارائه شکلی انتزاعی از طبیعت این بار وجود غیر طبیعی را هم به آثارش افزوده و بر گستره‌های برآمده از طبیعت پیوند زده است.

کد خبر: 388
لینک کوتاه: http://www.iranart.ir/fa/tiny/news-388
سایر گزارش های تصویری