کد خبر: 38548 A

نمایشگاه نقاشی مریم مقدم با عنوان "تن" جمعه 18 مردادماه در گالری ایده افتتاح می‌شود.

ایران آرت: مریم مقدم فارغ التحصیل ارشد رشته نقاشی و مدرس دانشگاه است که در کارنامه خود سابقه شرکت در نمایشگاه‌های متعدد داخلی و بین‌المللی از جمله حضور در بی‌ینال فلورانس، آرت‌فر آنکارا ترکیه، آرت‌فر اکسفورد انگلستان، نمایشگاه YICCA ایتالیا و نمایشگاه در گالری آرت 7 ترکیه را دارد.

جاوید رمضانی در مقدمه‌ای بر نمایشگاه آثار مریم مقدم نوشته است: تن من، تـن ما ،،، تن، ماده مشترک ادراک و حضور دیگـری، اولین نمود موجودیت و آکنده از رازهــای جبری بودن و فردیت همچون وراثـت، اکـتسـاب، اقلیم و ... است. 

نقاشـی، کهن ترین فرم نزدیک به هنر معاصـــــر است که در دست سازه های انسـان، مشاهـده شـده و در این بازنمایی های تن آدمـــی به وفـــور در اقالـــیم گوناگون مشاهده می شود.

اینچنین شد که  معلمان هنر، ابتدایی ترین و به حق پرسـود ترین روش را بــرای آمــوزش طـراحــی، بازنمایی تن انتخـاب نمودند.

نه به این سبب که در دستـرس است و ســوژه ای کهن  و یا مبنای سفارش درخواست کنندگان هنر. امروز، خواستگـــاه، چیز دیگــری است؛ شایـد در مــیان مانــدن سـوژه و ابـژه، هنگـامی که خـود را به تصویر میکشی یا تنـی هماننـد خود را در حال پدیداری چیستی درونت یا بیرونت نشان می دهی.

فرم بیرون رمزگان ورود به درون است و نقـاش با انتخاب نحوه طراحی رنگ گذاری و جاری شــدن  انرژی بصری، سعی در کشف خود و جهان عمـیق درون دارد.

در آثار مریم مقدم  بیان گرایی رمانتیکی در جریان است که سعی در عبور از عــریان گرایی امــروز و واگویی رنج و مهابت زیستن معاصــر، در کشاکش فیگــورهای هـمیشــه دیــده شده تـــاریخ دارد.

photo_2019-08-03_22-00-43 (2)

‌ مجموعه جدید آثار نقاشی مریم مقدم، هنرمند نقاش جوان و مستعد ایرانی، جمعه ۱۸ مردادماه در گالری ایده افتتاح می‌شود.

 

جاوید رمضانی گالری ایده مریم مقدم
ارسال نظر

آخرین اخبار

پربیننده ترین