گالری والی سال متفاوتی را پشت سر گذاشت. بعد از بیش از دو دهه تمرکز فعالیت در عرصه نقاشی خط و هنر مدرنیستی خانم مژگان والی پور در تغییر نگاه و رویه ای جالب توجه درهای گالری را به روی هنر معاصر هم گشود و پاییز و زمستان میزبان نمایشگاه هایی با طعم هنرهای جدید بود. تماشای منتخب عکس هایی از گالری والی در سال 97 می تواند جالب باشد

کد خبر: 33710
لینک کوتاه: http://www.iranart.ir/fa/tiny/news-33710
گالری والی
سایر گزارش های تصویری