کد خبر: 33379 A

آثاری از هنرمند برجسته‌ای نظیر هاکنی، بیکن، پیکاسو، وارهول و میرو در لندن حراج می‌شود.

ایران آرت: حراج آثاری با عنوان پرینتز اند مالتیپلز (Prints & Multiples) در کریستیز لندن برپا می‌شود. این حراج در بیست و یکم ماه مارس برگزار می‌شود.

در این حراج  کاری از فرانسیس بیکن با قیمت پیشنهادی 35 تا 45 هزار پوند، کاری از دیوید هاکنی با قیمت پیشنهادی 40 تا 60 هزار پوند، دو کار از پل گوگن: یکی با قیمت پیشنهادی 30 تا 50 هزار پوند و دیگری 25 تا 35 هزار پوند، اثری از خوان میرو با قیمت پیشنهادی 40 تا 60 هزار پوند، کاری از پیکاسو با قیمت پیشنهادی 80 تا 120 هزار پوند، دو اثر  دیگر از پابلو پیکاسو: یکی با قیمت 70 تا 100 هزار پوند و دیگری با قیمت 50 تا 70 هزار پوند، دو اثر از اندی وارهول: یکی با قیمت 50 تا 70 هزار پوند و دیگری با قیمت 150 تا 250 هزار پوند، آثاری از روی لیختنشتاین و ... چکش خواهد خورد.

 

تصاویر این آثار را می‌بینید:

 

1

کاری از فرانسیس بیکن با قیمت پیشنهادی 35 تا 45 هزار پوند، کاری از دیوید هاکنی با قیمت پیشنهادی 40 تا 60 هزار پوند

2

دو کار از پل گوگن: یکی با قیمت پیشنهادی 30 تا 50 هزار پوند و دیگری 25 تا 35 هزار پوند

3

اثری از خوان میرو با قیمت پیشنهادی 40 تا 60 هزار پوند، کاری از پیکاسو با قیمت پیشنهادی 80 تا 120 هزار پوند

4

دو اثر  دیگر از پابلو پیکاسو: یکی با قیمت 70 تا 100 هزار پوند و دیگری با قیمت 50 تا 70 هزار پوند

5

دو اثر از اندی وارهول: یکی با قیمت 50 تا 70 هزار پوند و دیگری با قیمت 150 تا 250 هزار پوند

 

 

 

کریستیز
ارسال نظر

آخرین اخبار

پربیننده ترین