کد خبر: 32929 A

آثاری از هنرمندان برجسته معاصر نظیر دیوید هاکنی و گرهارد ریشتر چکش خواهد خورد.

ایران آرت: آثاری از هنرمندان معاصر در کریستیز لندن چکش خواهد خورد. این حراج در ششم ماه مارس برگزار خواهد شد. در این حراج اثری از دیود هاکنی با قیمت پیشنهادی یک میلیون و 500 هزار تا دو میلیون پوند،اثری از پیتر دوآ با قیمت 3 تا 5 میلیون پوند، اثری از گرهارد ریشتر با قیمت پیشنهادی 3 تا 5 میلیون پوند، کاری از خوان میشل با قیمت پیشنهادی 2میلیون و 800 هزار تا 3 میلیون و پانصدهزار پوند، اثری از سیسیلی براون با قیمت پیشنهادی یک میلیون و 900 هزار تا 2 میلیون و 500 هزار پوند، کاری از آدریان ژنی با  قیمت پیشنهادی دو میلیون و 200 هزار پوند تا 2 میلیون و 800 هزار پوند، کاری از لوسیو فونتانا با قیمت پیشنهادی 2 تا 3 میلیون پوند، اثری از سم گیلیام با قیمت پیشنهادی 500 تا 700 هزار پوند، اثری از جئورج کوندو با قیمت پیشنهادی یک میلیون و 200 هزار تا یک میلیون و 800 هزار پوند و اثری از ژان دوبوفه با قیمت پیشنهادی یک میلیون و 500 هزار تا دو میلیون پوند چکش خواهد خورد.

 

تصاویر این آثار را ببینید:

1

اثری از دیوید هاکنی بنا به قیمت درخواستی از سوی مخاطبان، و اثری از پیتر دوآ با قیمت 3 تا 5 میلیون پوند

2

اثری از گرهارد ریشتر با قیمت پیشنهادی 3 تا 5 میلیون پوند، و کاری از خوان میشل با قیمت پیشنهادی 2میلیون و 800 هزار تا 3 میلیون و پانصدهزار پوند

3

اثری از سیسیلی براون با قیمت پیشنهادی یک میلیون و 900 هزار تا 2 میلیون و 500 هزار پوند، و کاری از آدریان ژنی با  قیمت پیشنهادی دو میلیون و 200 هزار پوند تا 2 میلیون و 800 هزار پوند

4

کاری از لوسیو فونتانا با قیمت پیشنهادی 2 تا 3 میلیون پوند، و اثری از دیود هاکنی با قیمت پیشنهادی یک میلیون و 500 هزار تا دو میلیون پوند

5

اثری از سم گیلیام با قیمت پیشنهادی 500 تا 700 هزار پوند، و اثری از جئورج کوندو با قیمت پیشنهادی یک میلیون و 200 هزار تا یک میلیون و 800 هزار پوند

6

اثری از ژان دوبوفه با قیمت پیشنهادی یک میلیون و 500 هزار تا دو میلیون پوند، و اثری از پیر سولاژ با قیمت پیشنهادی 500 تا 700 هزار پوند

 

کریستیز هاکنی ریشتر
ارسال نظر

آخرین اخبار

پربیننده ترین