کد خبر: 32645 A

آثاری تحت عنوان هنر معاصر و پساجنگ در لندن چکش خواهد خورد.

ایران آرت: بونامز لندن در نظر دارد در تاریخ ششم ماه مارس آثاری را ذیل عنوان هنر معاصر و پساجنگ چکش بزند. در این حراج اثری از کریستوفر وول با قیمت 800 هزار تا یک میلیون و 200 هزار پوند، کاری از جوزف آلبرز با قیمت پیشنهادی 350 تا 400 هزار پوند، اثری از جنیس کونیلیز با قیمت پیشنهادی 100 تا 150 هزار پوند، کاری از لینتی یادوم بائوکی با قیمت پیشنهادی 100 تا 150 هزار پوند، اثری از ویلیام کنتریج با قیمت پیشنهادی 90 تا 120 هزار پوند و کاری از مکس بیل با قیمت پیشنهادی 40 تا 60 هزار پوند به فروش خواهد رسید.

تصاویر این آثار را می‌بینید:

1

اثری از کریستوفر وول با قیمت 800 هزار تا یک میلیون و 200 هزار پوند

2

کاری از جوزف آلبرز با قیمت پیشنهادی 350 تا 400 هزار پوند

3

اثری از جنیس کونیلیز با قیمت پیشنهادی 100 تا 150 هزار پوند

4

کاری از لینتی یادوم بائوکی با قیمت پیشنهادی 100 تا 150 هزار پوند

5

اثری از ویلیام کنتریج با قیمت پیشنهادی 90 تا 120 هزار پوند

6

کاری از مکس بیل با قیمت پیشنهادی 40 تا 60 هزار پوند

بونامز لندن
ارسال نظر

آخرین اخبار

پربیننده ترین