کد خبر: 32147 A

کارهایی از رنه مگریت، خوان میرو، مکس ارنست، جان آرپ و ... در ساتبیز لندن چکش خواهد خورد.

ایران آرت: آثاری از هنرمندان برجسته سوررئالیست،  در ساتبیز لندن چکش خواهد خورد. این حراج در بیست و ششم فوریه برگزار خواهد شد. در این حراج اثری از رنه مگریت با قیمت پیشنهادی سه و نیم میلیون تا چهار و نیم میلیون پوند، کاری از من ری با قیمت پیشنهادی 700 هزار تا یک میلیون پوند، اثری از خوان میرو با قیمت پیشنهادی 300 هزار تا 500 هزار پوند، کاری از مکس ارنست با قیمت پیشنهادی 400 تا 600 هزار پوند، کاری از جان آرپ با قیمت پیشنهادی یک میلیون و دویست هزار تا یک میلیون و هشتصد هزار پوند واثری از فرانسیس پیکابیا با قیمت پیشنهادی یک میلیون و پانصدهزار پوند تا دو میلیون پوند چکش خواهد خورد.

 

1

اثری از رنه مگریت با قیمت پیشنهادی سه و نیم میلیون تا چهار و نیم میلیون پوند

2

کاری از من ری با قیمت پیشنهادی 700 هزار تا یک میلیون پوند

3

اثری از خوان میرو با قیمت پیشنهادی 300 هزار تا 500 هزار پوند

4

کاری از مکس ارنست با قیمت پیشنهادی 400 تا 600 هزار پوند

5

کاری از جان آرپ با قیمت پیشنهادی یک میلیون و دویست هزار تا یک میلیون و هشتصد هزار پوند

6

اثری از فرانسیس پیکابیا با قیمت پیشنهادی یک میلیون و پانصدهزار پوند تا دو میلیون پوند

 

ساتبیز لندن من ری رنه مگریت
ارسال نظر

آخرین اخبار

پربیننده ترین