کد خبر: 30320 A

ایران آرت :  رویا شامحمدی درباره نمایشگاهش "تهران زیر بال فرشته گان" که فردا در گالری مژده افتتاح می شود نوشت:

به شوخی می ماند. به پریشان گویی مستانه.

چـرا که باید دیوانه سـر باشی تا اینجا را، «تهران» را زیر بال فرشته ها تصور کنی.

آری، باید های بسیاری ست برای ندیدنشان، می دانم. شنیدم.آنجا روی بوم سفید نقاشی. سفید بود. ساکت بود. و دیده نمی شد، شنیده نمی شد. و تنها سفید بود. خیلی سفید.

برای دیده شدنش به آن رنگ دادم، خط دادم، شکل دادم. و او کلاغ شد. دست شد. زن شد. مرد شد. آغوش شد. نگاهش کردم. نگاهم کرد. نیازی به سوال و جواب نبود. او یک فرشته بود.

به آسمان نگاه کردم. چیزی دیده نمی شد. فقط دود بود و رنج بود و یک آفتاب کم فروغ. اما آنها آنجا بودند. ایمان داشتم که هستند. یک بوم سفید دیگر روی سه پایه گذاشتم. و باز صـدای افتــادن چیزی را شنیــدم و باز به آن رنگ دادم، شکل دادم و او باز به هیبت کلاغ و دست و زن و مرد و آغـوش در آمد. و باز تکرار کردم، تکرار کردن. آسه آسـه، قطـره قطـره. روز ها شب شد و شب ها روز. سال، پارسال شد و حال گذشتــه شد و آن ها به باریدن ادامه دادند.

جمع شدند. تابلو شدند. نقاشی شدند و حالا اینجا هستند. اینجا هستیم. من و فرشته هایم.

گالری مژده رویا شامحمدی
ارسال نظر

آخرین اخبار

پربیننده ترین