نمایشگاه غبار نویسی رضا علی نوری از نهم آذرماه تا 20 در گالری والی دایر است. علی‌نوری در مورد کاربرد این نوع خط در گذشته گفت: "نامه هایی که به کبوتر نامه رسان می سپردند کاغذهایی به طبع بسیار کوچک بودند و با خط ریز نوشته میشدند. برای مکتوب کردن قرآن جیبی و همچنین در کتابتهای درباری که اسرار امور مملکتی بر روی آن مرقوم می شد." در این گونه خوشنویسی، خط بسیار ریز یا به اصطلاح "غبار" محور کار هنرمند است و دلیل این نام‌گذاری دیده شدن این خطوط از فاصله دور به شکل گرد و غبار است.

کد خبر: 29298
لینک کوتاه: http://www.iranart.ir/fa/tiny/news-29298
سایر گزارش های تصویری