کد خبر: 29171 A

آثاری از هنرمندان کلاسیک در لندن چکش خواهند خورد.

ایران آرت: آثاری متعلق به هنر کلاسیک در ساتبیز لندن به فروش می‌رسد. این حراج در ششم دسامبر برپا خواهد شد.

در این حراج اثری از جان مارتین با قیمت پیشنهادی 60 تا 80 هزار پوند، کاری متعلق به مکتب اسوابیان مربوط به سال 1500 با قیمت پیشنهادی 60 تا 80 هزار پوند، اثری از کارل وان وُگِلائر با قیمت پیشنهادی 60 تا 80 هزار پوند، کاری از سر آنتونی وان دیک با قیمت پیشنهادی 80 تا 100 هزار پوند، اثری از فلوریس وان دیک با قیمت پیشنهادی 80 تا 120 هزار پوند، اثری از نیکلاس تورنیه با قیمت پیشنهادی 70 تا 100 هزار پوند و اثری از جان بوئک هُرست با قیمت پیشنهادی 70 تا 100 هزار پوند به فروش خواهد رسید.

قریب به اتفاق این آثار متعلق به عصر رنسانس و قرون هفدهم و هجدهم هستند.

تصاویر این آثار را می‌بینید:

0

اثری از جان مارتین با قیمت پیشنهادی 60 تا 80 هزار پوند

00

کاری متعلق به مکتب اسوابیان مربوط به سال 1500 با قیمت پیشنهادی 60 تا 80 هزار پوند

000

اثری از کارل وان وُگِلائر با قیمت پیشنهادی 60 تا 80 هزار پوند

1

کاری از سر آنتونی وان دیک با قیمت پیشنهادی 80 تا 100 هزار پوند

2

اثری از فلوریس وان دیک با قیمت پیشنهادی 80 تا 120 هزار پوند

4

اثری از نیکلاس تورنیه با قیمت پیشنهادی 70 تا 100 هزار پوند

5

اثری از جان بوئک هُرست با قیمت پیشنهادی 70 تا 100 هزار پوند

 

ساتبیز لندن
ارسال نظر

آخرین اخبار

پربیننده ترین