کد خبر: 29013 A

آثاری تحت عنوان "هنر معاصر و پساجنگ" در پاریس چکش می‌خورد.

ایران آرت: آثاری تحت عنوان "هنر معاصر و پساجنگ" در پاریس چکش می‌خورد. این حراج چهارم دسامبر برپا می‌شود. در این حراج اثری از پیر سولاژ با قیمت پیشنهادی یک میلیون تا یک و نیم میلیون یورو، اثری از زائو وو کی با قیمت پیشنهادی 3 تا 5 میلیون یورو، کار دیگری از این هنرمند با قیمت پیشنهادی 400 تا 600 هزار یورو، اثر دیگری از پیر سولاژ با قیمت پیشنهادی 120 تا 180 هزار یورو، کاری از ویفردو لام با قیمت پیشنهادی 500 تا 800 هزار یورو، اثری از جورج متیو با قیمت پیشنهادی 150 تا 200 هزار یورو، کاری از پیر آلچینسکی با قیمت پیشنهادی 200 تا 300 هزار یورو، اثری از کازوئو شیراگا با قیمت پیشنهادی 600 تا 800 هزار یورو و کار دیگری از پیر سولاژ با قیمت پیشنهادی 650 تا 850 هزار یورو چکش خواهد خورد.

 

تصاویری از مهم‌ترین آثار این حراج می‌بینید:

 

2

3

1

 

 

 

 

 

 

کریستیز پاریس هنر معاصر و پساجنگ
ارسال نظر

آخرین اخبار

پربیننده ترین