کد خبر: 28979 A

آثاری با عنوان هنر سوئیسی در چهارم دسامبر در زوریخ چکش می‌خورد.

ایران آرت: آثاری تحت عنوان هنر سوئیس  در چهارم دسامبر چکش می‌خورد. این حراج را ساتبیز در زوریخ برگزار می‌کند.

در این حراج اثری از آلبرت آنکر با قیمت پیشنهادی یک تا یک و نیم میلیون فرانک سوئیس، اثری از فردیناند هولدر با قیمت پیشنهادی 700 تا 900 هزار فرانک سوئیس، اثری از فلیکس والوتون با قیمت پیشنهادی 180 تا 250 هزار فرانک سوئیس، اثری از پل کامنیش با قیمت پیشنهادی 100 تا 150 هزار فرانک سوئیس و کاری از جیووانی جیاکومتی با قیمت پیشنهادی 300 تا 500 هزار فرانک سوئیس به فروش خواهند رسید.

تصاویری از این آثار می‌بینید:

 

1

اثری از آلبرت آنکر با قیمت پیشنهادی یک تا یک و نیم میلیون فرانک سوئیس

2

اثری از فردیناند هولدر با قیمت پیشنهادی 700 تا 900 هزار فرانک سوئیس

3

اثری از فلیکس والوتون با قیمت پیشنهادی 180 تا 250 هزار فرانک سوئیس

4

اثری از پل کامنیش با قیمت پیشنهادی 100 تا 150 هزار فرانک سوئیس

5

کاری از جیووانی جیاکومتی با قیمت پیشنهادی 300 تا 500 هزار فرانک سوئیس

 

 

 

 

ساتبیز زوریخ
ارسال نظر

آخرین اخبار

پربیننده ترین