کد خبر: 28774 A

حراج ساتبیز در نظر دارد آثاری از هنرمندان شهیر روس را چکش بزند.

ایران آرت: ساتبیز لندن در  27 نوامبر آثاری از هنرمندان روس را چکش می‌زند.

در این حراج اثری از کنستانتین اگورویچ ماکوسکی با قیمت پیشنهادی 2 میلیون تا 3 میلیون پوند، اثری از نیکو پیروسمانی با قیمت پیشنهادی 500 تا 700 هزار پوند، کاری از ایلیا افیموویچ ریپین با قیمت پیشنهادی 400 تا 600 هزار پوند، اثری از سرگه یی آرسنویچ با قیمت پیشنهادی 80 تا 120 هزار پوند، کاری از ایوان کنستانتینویچ با قیمت پیشنهادی 100 تا 150 هزار پوند، اثری از نیکولا فچین با قیمت پیشنهادی 250 تا 350 هزار پوند و اثری از ایوان پاولویچ با قیمت پیشنهادی 80 تا 120 هزار پوند چکش می‌خورند.

 

تصاویر این آثار را ببینید:

1

اثری از کنستانتین اگورویچ ماکوسکی با قیمت پیشنهادی 2 میلیون تا 3 میلیون پوند

2

اثری از نیکو پیروسمانی با قیمت پیشنهادی 500 تا 700 هزار پوند

3

کاری از ایلیا افیموویچ ریپین با قیمت پیشنهادی 400 تا 600 هزار پوند

4

اثری از سرگه یی آرسنویچ با قیمت پیشنهادی 80 تا 120 هزار پوند

5

کاری از ایوان کنستانتینویچ با قیمت پیشنهادی 100 تا 150 هزار پوند

6

اثری از نیکولا فچین با قیمت پیشنهادی 250 تا 350 هزار پوند

7

اثری از ایوان پاولویچ با قیمت پیشنهادی 80 تا 120 هزار پوند

 

 

 

ساتبیز لندن
ارسال نظر

آخرین اخبار

پربیننده ترین