کد خبر: 28731 A

آثاری با عنوان "شاهکارهای انتزاعی" در ساتبیز هنگ کنگ به فروش می‌رود.

ایران آرت: آثاری تحت عنوان "شاهکارهای انتزاعی" در بیست و چهارم نوامبر، در ساتبیز هنگ کنگ به فروش می‌رسد.

در این حراج اثری از ژان پل ریپل با قیمت پیشنهادی دو میلیون و 800 تا 4 میلیون و 500 هزار دلار هنگ کنگ، کاری از ها چونگ یان با قیمت پیشنهادی یک تا یک و نیم میلیون دلار هنگ کنگ، اثری از بارنت نیومن با قیمت پیشنهادی 6 میلیون و 200 هزار تا 8 میلیون و 200 هزار دلار هنگ کنگ، اثری از زائو وو-کی که بنا به درخواست مخاطبان چکش خواهد خورد، اثری از یوئدا سوکیو با قیمت پیشنهادی 30 تا 50 هزار دلار هنگ کنگ، کاری از موریتا شیریو با قیمت پیشنهادی یک و نیم میلیون تا 2 و نیم میلیون دلار هنگ کنگ، اثری از چو ته چون با قیمت پیشنهادی 10 تا 15 میلیون دلار هنگ کنگ، کاری از هاچونگ یون با قیمت پیشنهادی یک و نیم میلیون تا دو میلیون دلار هنگ کنگ، اثری از فرانتس کلاین با قیمت پیشنهادی یک و نیم میلیون تا دو میلیون دلار هنگ کنگ و اثری از یو یوهان با قیمت پیشنهادی 8 تا 12 میلیون دلار هنگ کنگ چکش خواهد خورد.

در این حراج اثری از زائو وو-کی قیمت گذاری نشده است و بنا به درخواست مخاطبان چکش خواهد خورد.  پیشتر اثری از او  در حراج ساتبیز هنگ کنگ در  30 سپتامبر برابر با هشتم مهر ماه با قیمت 65 میلیون و 245 هزار و 829 دلار به فروش رفت. این قیمت رکورد فروش آثار آسیایی را شکست.  اثر مزبور با نام Juin-Octobre 1985  در تابلویی با 10 متر طول و 280 سانتی متر عرض، اجرا شده بود. 

تصاویر این آثار را می‌بینید:

1

اثری از ژان پل ریپل با قیمت پیشنهادی دو میلیون و 800 تا 4 میلیون و 500 هزار دلار هنگ کنگ

2

کاری از ها چونگ یان با قیمت پیشنهادی یک تا یک و نیم میلیون دلار هنگ کنگ

3

اثری از بارنت نیومن با قیمت پیشنهادی 6 میلیون و 200 هزار تا 8 میلیون و 200 هزار دلار هنگ کنگ

4

اثری از زائو وو-کی که بنا به درخواست مخاطبان چکش خواهد خورد

5

اثری از یوئدا سوکیو با قیمت پیشنهادی 30 تا 50 هزار دلار هنگ کنگ

6

کاری از موریتا شیریو با قیمت پیشنهادی یک و نیم میلیون تا 2 و نیم میلیون دلار هنگ کنگ

7

اثری از چو ته چون با قیمت پیشنهادی 10 تا 15 میلیون دلار هنگ کنگ

8

کاری از هاچونگ یون با قیمت پیشنهادی یک و نیم میلیون تا دو میلیون دلار هنگ کنگ

9

اثری از فرانتس کلاین با قیمت پیشنهادی یک و نیم میلیون تا دو میلیون دلار هنگ کنگ

10

اثری از یو یوهان با قیمت پیشنهادی 8 تا 12 میلیون دلار هنگ کنگ

 

 

 

ساتبیز هنگ کنگ
ارسال نظر

آخرین اخبار

پربیننده ترین