کد خبر: 26941 A

حراج بونامز در دهم اکتبر آثاری از هنر سرزمین اسکاتلند را چکش می‌زند.

ایران آرت: حراج بونامز در دهم اکتبر برابر با هجدهم مهر در حراجی تحت عنوان هنر اسکاتلندی آثاری از هنرمندان این سرزمین را در بونامز ادینبورگ چکش خواهد زد.

در این حراج اثری از فرانسیس کمبل (1937-1883) با قیمت پیشنهادی 150 تا 200 هزار پوند، اثردیگری از فرانسیس کمبل (1937- 1883) با قیمت پیشنهادی 50 تا 70 هزار پوند، کاری از آرتور ملویل (1904-1855) با قیمت پیشنهادی 15 تا 20 هزار پوند، اثر دیگری از آرتور ملویل با قیمت پیشنهادی 15 تا 20 هزار پوند و کاری از سِر دیوید یانگ (1945-1865) با قیمت پیشنهادی 18 تا 25 هزار پوند چکش خواهد خورد.

تصاویر این آثار را می‌بینید:

1

اثری از فرانسیس کمبل (1937-1883) با قیمت پیشنهادی 150 تا 200 هزار پوند

2

اثردیگری از فرانسیس کمبل (1937- 1883) با قیمت پیشنهادی 50 تا 70 هزار پوند

3

کاری از آرتور ملویل (1904-1855) با قیمت پیشنهادی 15 تا 20 هزار پوند

4

اثر دیگری از آرتور ملویل با قیمت پیشنهادی 15 تا 20 هزار پوند

5

کاری از سِر دیوید یانگ (1945-1865) با قیمت پیشنهادی 18 تا 25 هزار پوند 

 

حراج بونامز هنر اسکاتلند
ارسال نظر

آخرین اخبار

پربیننده ترین