به ابتکار برند استفانو ریچی، حضور هنر ایران در دنیای مد کلید خورد: هیچ های پرویز تناولی دکمه سرآستین شد و نقاشی خط های سید محمد احصایی بر ظروف چینی پروسلین نقش بست.

کد خبر: 229
لینک کوتاه: http://www.iranart.ir/fa/tiny/news-229
سایر گزارش های تصویری