کد خبر: 17733 A

گزارش از دوبى ؛ حیرت همگانى از برآورد قیمت یک اثر

نمایشگاه آثار چهاردهمین حراجی کرسیتیز دوبی، پیش از برپایی حراج در سالن گودفین، هتل امارات تاورز به استقبال بی‌سابقه‌ای افتتاح شد.

 

به گزارش ایران آرت /حسین عبدالهاشم‌پور / دوبى

گویا خوشبینى ایران امروز به همسایگانش سرایت کرده و در سایه سار بوى بهبود شنیدن از اوضاع جهان ، ممکن است بازار هنر منطقه هم تکانى به خود بدهد و از این رخوت چند ساله تن بشوید ؛ ششمین باریست که به حراج کریستیز دوبى مى آیم و افتتاحیه دوشنبه شب ( ششم آبان ) را شلوغ ترین دوره آن ارزیابى مى کنم ؛ به نظر مى رسد این رویداد در چهاردهمین دوره ، توانسته خود را به عنوان یک رویداد تاثیرگذار منطقه اى تثبیت نموده آن سان که مهمترین چهره هاى بازار هنر خاورمیانه در تقویم رومیزى شان آوریل و اکتبر را تیک زده اند : هتل امارات تاورز ، سالن گودفین ، حراج کریستیز.. . واقعا جاى سوزن انداختن نبود ، اروپایى و عرب از هر کشورى که دلتان بخواهد بودند اما در آن میان ایرانى ها هم پررنگ تر از همیشه حضور به هم رسانده بودند ، مدیران دستکم ١٠ گالرى تهران ، مجموعه داران قدیمى و جوان وحتى چند هنرمند! برخى معتقد بودند حضور توامان چند اثر شاخص در این دوره زمینه ساز این استقبال کم نظیر را فراهم نموده است به خصوص که این برخى شکسته شدن رکورد بازار هنر خاورمیانه (دیوار پرسپولیس دو میلیون و٨٠٠ هزار دلارى خودمان در سال ٢٠٠٨ ) را بسیار محتمل مى دانستند ؛ مى گویند دوبى بحران اقتصادى را فراموش کرده و امید در این قطب تجارى موج مى زند ؛ درست مثل ایران.

حیرت همگانى ؟!

 

به یقین بخشى از استقبال جالب توجه خریداران آثار هنرى ، به کنجکاوى در باره نسخه دوم دیوار پرسپولیس استاد پرویز تناولى و صد البته نقاشى سه میلیون دلارى فهر النیسا زید است که در گاتالوگ حراج ترکى - اردنى خوانده شده اما اینجا وجه عربى او را پر رنگتر مى دانند ؛ راستش از شما چه پنهان این اثر روى جلد کاتالوگ و در هشت صفحه اى که به آن اختصاص داده اند فریبندگى هایى دارد اما از نزدیک واقعا یک نقاشى معمولیست که بسیارى از اساتید مدرنیست ما دستکم مشابه آن را دارند ؛ ویژه آنکه در چیدمان نمایشگاهى این نقاشى در پسزمینه پرسپولیس قرار گرفته و حتى بزرگى و عریضیش نیز با صلابت برنزى دیوار تناولى به چالش کشیده شده است .حاضران با تماشاى همین واقعیت بیرونى دچار حیرت و این پرسش بودند که چرا چنین اثرى باید سه تا چهار میلیون دلار پیشنهادشود ؟! از دکتر علیرضا سمیع آذر مدیر اسبق موزه هنرهاى معاصر تهران که از حاضران در افتتاح کریستیز بود درباره این سئوال جمعى پرسیدم ، وى گفت : " من هم با شما هم عقیده ام که برآورد اولیه این اثر عجیب است ؛ البته مى گویند این اثر در سال ١٩٦٢ خلق شده و در آن زمان چنین رویکرد انتزاعى در منطقه بسیار پیشرو تلقى مى شود ، این در حالیست که همان سالها هنرمندان کشورمان مثل استاد وزیرى مقدم کارهاى درخشانى با این رویکرد خلق مى کردند . " گویا زن بودن هنرمند و وفات او در سال ١٩٩١ و از هر دوى اینها مهمتر ظهور خریدار بسیار متمولى به نام موزه اسلامى قطر که مشتاقانه چشم به راه خرید با رقم هاى نجومیست سبب شده کریستیز بازار هنر منطقه را با این برآورد محک زند.

چیدمان نمایشگاهى

 

مثل همیشه وارد هتل با شکوه امارات تاورز که مى شوى استند ها و بنر هاى برخى اثار حراج سلامت مى کنند که چند تایى از آنها به اثار هنرمندان ما هم تعلق دارد ، سمت چپ ورودى بعد از گذشتن از یک لابى که کف تا سقفش با سنگهاى سیاه مزین شده و لایت باکس هاى اثار هنرى درخشانش کرده ، پله برقى شما را به طبقه زیر همکف مى برد تا در محیط نمایشگاهى حراج قرار گیرید ، در ورودى اثر حجمى بزرگ و سفیدى چشمها را به خود جلب مى کند که بسیار شبیه گنبد کاخ سفید آمریکاست ، عبدالنسیم قریم هنرمند چهل ساله عربستانى این گنبد را در حالتى نامتعادل دیده تا شاید تاویل هایى بر انگیزد هم با پدیدار نمودن درون اثر و بازتاب آن در زمینه سیاه و براق اثر نوعى حس کشف به مخاطبش القا نماید ؛ جالب اینجاست که او دو سال پیش هم با اثرى مشابه همین فرم در کریستیز حاضر بود ؛ این مجسمه بزرگ با براورد ٣٥٠ هزار دلار در شب اثار گرانقیمت، سه شنبه شب چکش مى خورد ، در همین ورودى آثارى از فرهاد مشیرى و کامى یوسف زاده ( هنرمند ایرانى مقیم آمریکا ) حضور دارند و آن طرف تر یک دیوار به دو اثر نقاشیخط زیباى استاد سید محمد احصایى اختصاص داده اند ؛ در بخش انتهایى این سالن ورودى ، درست کنار پاویونى که کریستیز هر ساله براى حراج جواهرات لوکس دایر مى کند ، غولهاى این دوره کنار هم به تماشا درآمده اند ؛ پرویز تناولى جلوتر و فهر النیسا زید عقب تر. وارد فضاى اصلى نمایشگاه که مى شوید تابلوى سحرآمیز افشین پیرهاشمى ، موفق ترین نقاش زیر چهل سال کشورمان اولین اثریست که چشمها را به خود جلب مى کند ، پیرهاشمى مدتیست با گالرى ایام دوبى کار مى کند و گویا این اثر سیاه و سفید از مجموعه همین گالریست ؛ زنان برانگیخته و عصیانگر پیرهاشمى که در نسخه دوم کتالوگ حراج در دو صفحه معرف پارت دوم حراج است چارشنبه شب ٨٠ تا ١٢٠ هزار دلار چکش مى خورد .

 

در این سالن پاویونى ویژه بزرگان هنر ایران تدارک دیده اند که در نوع خودش کم نظیر است ، در این پاویون که سه دیوار را شامل مى شود و اثر معروف هیچ روى صندلى پرویز تناولى با رنگ سیاه براقش ضلع چهارم آن است نقاشى هاى اساتید فرامرز پیلارام ، مسعود عربشاهى ، دو اثر حسین زنده رودى و نقاشیخط على شیرازى همنشین شده اند که به نوعى تنوع نگاه هنرى در ایران را به نمایش مى گذارند ... از ایرانیان ٤٠ اثر در این نمایش قبل حراج روى دیوار است .

رونمایى از کتاب هنر معاصر ایران

 

همزمان با چهاردهمین حراج کریستیز ، مدیران این حراج از دکتر حمید کشمیر شکن ، هنرشناس ایرانى دعوت کردند تا تازه ترین کتابش. " هنر معاصر ایران " را پیش از مراسم افتتاحیه معرفى کند ؛ این مراسم که یک ساعت قبل از مراسم افتتاحیه عمومى ، شش به وقت محلى برگزار شد ، دکتر کشمیرشکن توضیحات مبسوطى درباره آغاز جریان هنر نوین در ایران از کمال الملک و مدرسه دارالفنون ارائه داد و بحثش را تا دوران فعلى ورهنمون شدن به آثار هنر معاصر ، فهرست وار تعمیم داد . از این نشست استقبال خوبى شد.

براى اولین بار

این آنلاین بودن هم خوب چیزیست ، در میانه افتتاحیه از تهران خبر رسید على جنتى ، وزیر فرهنگ وارشاد اسلامى در گفتگو با رسانه ها از حضور پر رنگ هنرمندان ایرانى در کریستیز ابراز رضایت کرده و حتى پیش بینى نموده در این آوردگاه با سربلندى بیرون مى آیند . این اعلام همراهى وزیر فرهنگ حسابى به مذاق جمع ایرانیان حاضر در حراج خوش آمده و براى اولین بار طعم شیرین پشتیبانى دولت را احساس کردند.

استانداردهاى یک حراج

 

همه این شش دوره که از نزدیک حراج کریستیز را رصد مى کنم رعایت ساعت وار استانداردهاى یک حراج از نظم و دیزاین ممتاز نمایشگاهى و ارایه هاى حرفه اى کاتالوگ گرفته تا زیرکى هاى مشهور انگلیسى ها در کمال دقت اعمال مى شود ، چنانکه هر دوره با دوره قبلى و قبلتر مو نمى زند ؛ به سهم خودم خوشحالم که ما دو سال است " حراج تهران " داریم که همین استانداردها در آن یک اصل است ، هر چند تازه در اول راه است. به این امید که کاروان هنر ایران سه شنبه و چهارشنبه درخشانى در دوبى رقم بزند و دل هنردوستان ایرانى را شادمان نماید.

گزارش تصویری مرتبط

پایان پیام/

 

 

حسین هاشم پور حسین عبدالهاشم پور
ارسال نظر

آخرین اخبار

پربیننده ترین