گفته های دیمین هرست در برابر آثار فرانسیس بیکن بسیار جالب توجه است؛ دامنه تاثیر گذاری آثار بیکن روی نقاشی چون او و... این ویدئو را از دست ندهید

کد خبر: 15212
سایر ویدیوها