در پاسخ به کانال هتاک تلگرام ، علی شیرازی کتیبه های عاشورایی خود را در حضور چهره های شاخص هنری به معرض نمایش گذاشت تا اصالت آنها از نزذیک رصد شود.دیروز موزه امام علی لبریز از جمعیت فرهیخته هنری بود...

کد خبر: 12352
لینک کوتاه: http://www.iranart.ir/fa/tiny/news-12352
سایر گزارش های تصویری