خوشنویسان را به سکوت می شناسند اما دیروز آنها به هتاکی و توهین های مستمر یک کانال فحاش تلگرامی، اعتراضی بلند کردند؛ عکس ها خود سخن می گوید:

کد خبر: 12351
لینک کوتاه: http://www.iranart.ir/fa/tiny/news-12351
سایر گزارش های تصویری