نمایشگاه نقاشی های هوشنگ پزشک‌نیا همزمان با صد سالگی او در گالری شهریور به دیوار است. اکنون چهل و پنج سال از درگذشت هوشنگ پزشک‌نیا، نقاش پیشگام مدرنیسم می گذرد هنرمندی که در زمانه خودش قدر ندید و زود از دنیا رفت. با‌این‌حال می‌‌توان او را از برترین نقاشان مدرن ایرانی با رویکرد اکسپرسیونیستی به‌شمار آورد.  او در غروب ١٦ آذر ١٣٥١ شمسی بر اثر سکته قلبی در منزل خود در محله دروس تهران درگذشت. در زمستان ١٣٧٩ موزه هنرهای معاصر تهران آثار سهراب سپهری، حسین کاظمی و هوشنگ پزشک‌نیا را در نمایشگاهی با عنوان «بریادماندگان» به تماشا گذاشت.  ‌روستاییان، عشایر، مردم عادی در قهوه‌خانه‌ها، کارگران و طبقه تهیدست جامعه، موضوع آثار پزشک‌نیا هستند. 

کد خبر: 11282
لینک کوتاه: http://www.iranart.ir/fa/tiny/news-11282
سایر گزارش های تصویری