کد خبر: 1119 A

در این نمایشگاه آثار مریم مقصودی، فهیمه سرخابی، سیمین سالارفر، سمیه صیدانلو، مهسا هدایتی هروی، بهاره زندیه، آیسان سند گل، ندا خرم و میثم بهزادفر به تماشاست.

ایران آرت : مهرشاد هاشم پور :  این روزها نمایشگاه گروهی نقاشی " عبور " در گالری " هنر " ساری دایر است. 
آذین بخش این نمایشگاه ۱۶ اثر از مریم مقصودی، فهیمه سرخابی، سیمین سالارفر، سمیه صیدانلو، مهسا هدایتی هروی، بهاره زندیه، آیسان سند گل، ندا خرم و میثم بهزادفر است که با تکنیک رنگ و روغن و اکریلیک روی بوم آثار خود را ارائه داده اند. 
نمایش تعریف های گوناگون از مفهوم "عبور"  از رویکرد مثنوی گونه تا القای فضای شاعرانگی از جمله جذابیت های این نمایشگاه است. 
اما غالب آثار ارائه شده به شیوه انتزاعی و برخی نیز فراواقع گراییست که هنرمندان کوشید ه اند با تکیه بر ناخودآگاه و حس  به درونی خویش به آن تجسم بخشند. البته در این میان، به لطف طبع ظریف و حساس زنانه به وحدتی تغزلی و پارادوکس گونه نیز دست یافته اند. پارادوکسی میان عبور و حرکت در مقابل سکون و ایستایی که بی اختیار از لحظه ی ورود به نمایشگاه، با طنین صعب العبوری بر ما رها می شود. 
 
نقاشی مدرن و هنرمندان امروزی که با دیرینگی خاصی با هم عجین شده اند ، خویشاوندی خود را در این نمایشگاه هم به منحصه ی ظهور رساندند. از آبستره هایی با رنگ های شفاف و محو شونده در افق که بیشتر دنیای وهم و اندوه هنرمند را نظاره کرده تا خرسندی و دنیای آرمانی اش را ؛ و  سوررئال های طعنه آمیزی که وسوسه نقد اجتماعی را پی می گیرد همگی گویای این مدعاست.
 
در نگاه کلی تر شاید این نمایشگاه از حیث انسجام درونی و وحدت آرمانی اش کمی به دور باشد اما در نیل به مقصود نهایی اش که همانا عبور از زاوایای تکراری و ناخالصی های روزمرگریست و دستیابی به نقطه ی سکون و اندیشه که قطعاً با احساسات ملموس و عامیانه ی بشری پیوند خورده، به خوبی نزدیک شده است.
 
گالری  هنر  در ساری و هنرمندان نمایشگاه "عبور" تا چهارشنبه ۱۳ بهمن پذیرای هنردوستان مازندرانی هستند.

 

گالری هنر ساری مهرشاد هاشم پور
ارسال نظر

آخرین اخبار

پربیننده ترین