کد خبر: 7769 A

ایران آرت: دیروز در اخبار خبری منتشر شد بمنی بر اینکه تیم اطلاعاتی عراق اعلام کرده است، ابوبکر البغدادی زخمی شده است. روزنامه شهروند امروز این خبر را سوژه طنز صفحه شهرونگ کرده است.
 
تیم اطلاعاتی عراق : ابوبکر البغدادی زخمی شده است

ابوبکر بغدادی:  چیز مهمی نبود  اومدم خط ریش بندازم با تیغ پوستمو بریدم!

ولیعهد عربستان : هانی! نگرانم کردی! چسب زخم و بتادین بفرستم برات؟

4

 

 

ابوبکر بغدادی ولیعهد عربستان
ارسال نظر