کد خبر: 733 A

ایران آرت : رییس جمهور در کنفرانس خبری که هم اکنون در جریان است گفت: "یکی از مسائل اساسی ما در برجام؛ حل مشکل بیکاری جوانان بوده است. برخی ها می گویند ما تاثیرات برجام را در بخش های اقتصادی نمی بینیم؛ خب اگر نمی بینید بروید عینک بزنید!!" 

روحانی گفت :"اینکه پول ملت ایران به شرکت هواپیمایی خارجی داده می شود، چرا باید باشد. برخی فقط هواپیمای زیبای در آسمان را می بینند. در حالی که هواپیما کلی هزینه دارد. برخی گویا مشکل دارند و می گویند ما فقط باید هواپیمای کهنه سوار شویم. خب برید کهنه سوار بشید." (تشویق حضار)

 

رییس جمهور برجام
ارسال نظر