کد خبر: 3368 A

ایران آرت : ظهر چهارم فروردین در آزاد راه مشهد به نیشابور 100 اتومبیل به صورت زنجیره ای با هم تصادف کردند؛ وجود مه غلیظ در کیلومتر 30 و 40 این آزاد راه دلیل این تصادفات کم سابقه اعلام شده است؛ 89 مصدوم و یک کشته تلفاتی ست که تا این لحظه به طور رسمی اطلاع رسانی شده است. 

 

 • تصادف زنجیره ای در محور مشهد نیشابور‎

 • تصادف زنجیره ای در محور مشهد نیشابور‎

 • تصادف زنجیره ای در محور مشهد نیشابور‎

 • تصادف زنجیره ای در محور مشهد نیشابور‎

 • تصادف زنجیره ای در محور مشهد نیشابور‎

 • تصادف زنجیره ای در محور مشهد نیشابور‎

 • تصادف زنجیره ای در محور مشهد نیشابور‎

 • تصادف زنجیره ای در محور مشهد نیشابور‎

 • تصادف زنجیره ای در محور مشهد نیشابور‎

 • تصادف زنجیره ای در محور مشهد نیشابور‎

 • تصادف زنجیره ای در محور مشهد نیشابور‎

 • تصادف زنجیره ای در محور مشهد نیشابور‎

 • تصادف زنجیره ای در محور مشهد نیشابور‎

 • تصادف زنجیره ای در محور مشهد نیشابور‎

 • تصادف زنجیره ای در محور مشهد نیشابور‎

 • تصادف زنجیره ای در محور مشهد نیشابور‎

 • تصادف زنجیره ای در محور مشهد نیشابور‎

 • تصادف زنجیره ای در محور مشهد نیشابور‎

 • تصادف زنجیره ای در محور مشهد نیشابور‎

 • تصادف زنجیره ای در محور مشهد نیشابور‎

 • تصادف زنجیره ای در محور مشهد نیشابور‎

 • تصادف زنجیره ای در محور مشهد نیشابور‎

 • تصادف زنجیره ای در محور مشهد نیشابور‎

 • تصادف زنجیره ای در محور مشهد نیشابور‎

 • تصادف محور مشهد نیشابور‎

 • تصادف محور مشهد نیشابور‎

 • تصادف محور مشهد نیشابور‎

 • تصادف محور مشهد نیشابور‎

 • تصادف محور مشهد نیشابور‎

 • عکس : محسن اسماعیل زاده- ایسنا

   

مشهد
ارسال نظر

آخرین اخبار

پربیننده ترین