کد خبر: 18249 A

ایران آرت: گروهی از زنان عربستانی، به مناسبت روز جهانی زن به شیوه خود این روز را جشن گرفتند.

به گزارش انتخاب، این زنان در حالی‌که لباس‌های ورزشی مخصوص به تن کرده بودند، در شهر تاریخی جده دویدند.

kYQAFbNJY2vz

شرکت‌کنندگان، گفته‌اند که این اقدام آنها، پس از صدور قوانین حمایت‌ کننده از فعالیت‌های ورزشی زنان اتخاذ شد.

 ورود زنان به ورزشگاه‌ها و نیز اختصاص بخش ویژه زنان در هیأت عمومی ورزش، به ریاست شاه‌دخت ریمه بنت بندر از جمله قوانین جدید دولت در حمایت از ورزش زنان عربستانی به شمار می‌آید.

چند روز پیش، ۱۵۰۰ تن از زنان سعودی برای نخستین بار در مسابقه دوی ماراتن که با همکاری، سازمان ورزش و شهرداری احساء با شعار احساء می‌دود برگزار شد، به رقابت پرداختند.

Jk5DV5Iymsut

سما دانشجوی رشته سینما، یکی از دختران شرکت کننده در این دو گفت: همه چیز در سعودی برای زنان تغییر خواهد کرد.

یاسمین حسین دیگر زن شرکت کننده گفت: هدف از این برنامه، رساندن پیام به زنان است که بیایند، تنها نیستند، با هم به این آرزو خواهیم رسید.

J8ixhL07f9rN

I1VVuhVOMawg

عربستان دوی ماراتن
ارسال نظر