هفت دقیقه قبل از ریزش پلاسکو در لحظاتی مهم صدای دستور تخلیه شنیده میشه و نمایی غم انگیز آتش نشانانی پشت پنجره ها یا درحال پایین اومدن از نمای پلاسکو

کد خبر: 1454
سایر ویدیوها